Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ / 365

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 294)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 365)

MADDE 1 – 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin 2.7 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, artırılan miktarın bedeli; gerçek bedeli üzerinden, bağımsız bölümün tüketimi kadar konutta oturanlardan tahsil edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.