2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Sayı :27998389-010-06-02-[913] 

Konu : Mali ve sosyal haklar

GENELGE 

Buna göre,    1/1/2015-30/6/2015 döneminde geçerli olmak üzere;  

a) 657 sayılı    Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda    yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde    uygulanacak aylık katsayısı (0,079308),    memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş    güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara    çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.

5- 1/1/2015    tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.541,37 TL’dir.

Bu genelgeye göre:

 

KIDEM TAZMİNATI

 

 

 

 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

01/01/2015    – 30/06/2015

 

A

 GÖSTERGE         

1500                          

 

B

 EKGÖSTERGE

8000                          

 

C

 TABAN AYLIK

1000                          

 

D

 KIDEM AYLIĞI

500                          

*25 yıllık

E

 KATSAYI

0,079308                          

 

F

 TABAN KATSAYI

1,24144                          

 

G

 YÜZDE

1                          

 

 

 (A+B)*E

753,42600000                          

MAAŞ

 

 (A+B)*E *2,0

1.506,85200000                          

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 

 (D*E)*G

39,65400000                          

KIDEM AYLIK

 

 (C*F)*G

1.241,44000000                          

TABAN AYLIK

 

 KIDEM TAZMİNATI

3.541,37