2016 Yılında Tutulaca Defterler Ve Tasdik Durumları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğihükümlerine göre 2016 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları

 
I- KAĞIT ORTAMINDA TUTULACAK DEFTERLER

a. Türk Ticaret Kanununa Göre Tacirin Tutacağı Defterler

b. Vergi Usul Kanuna Göre Tutulacak Defterler

c. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununa Göre Defter Tasdikleri

1) İlk Açılışta Defter Tasdiki

2) İlk Açılıştan Sonra İzleyen Dönemlerde Defter Tasdikleri

3) Dönem Sonu Kapanış Tasdikleri

d. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranması

e. Defterlerde Olması Zorunlu Bilgiler

f. Defterlerin Saklanma Süresi

II- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER

Kaynak: TÜRMOB