Bazı Mallara İlişkin ÖTV Tutarları ( 2014/7127 Sayılı Karar)

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VE ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR altalt

B.K.K. No 2014/7127
Resmi Gazete Tarihi 01/01/2015
Resmi Gazete No 29223
Kapsam alt
Karar Sayısı : 2014/7127

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2014 tarihli ve 788 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararı görmek için tıklayınız.