2015 Aralık Ayı ve 2016 Ocak Ayı E-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar. 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. Maddesinde;

“a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.”
Hükmü bulunmaktadır.

 

Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir. Örneğin, e-defter uygulama başlama tarihi 01/01/2016 olan mükelleflerin, Ocak 2015 ayı beratlarını 30 Nisan 2015 tarihine kadar e-defter uygulamasına beratlarını yüklemesi gerekmektedir. 


Yine yapılan açıklamadan anlaşıldığı üzere 31.12.2015 tarihine ait (yani Aralık 2015) elektronik defter beratının da 30.Nisan 2016 tarihinde yüklenmesi gerekmektedir.