2016 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 30.03.2016 tarihinde belirlenen ve 31.03.2016 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar ilan edildiğinde ayrıca duyurulacaktır.

Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 2 nci maddesindeki g ve h fıkraları)

 

Ancak, Bankaların 31.03.2016 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

 

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Efektif Alış
 USD/TRY 1 ABD DOLARI 2,8334 2,8314
 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2,1664 2,1564
 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.42972 0.42942
 EUR/TRY 1 EURO 3,2081 3,2059
 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,0766 4,0737
 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 2,9324 2,9280
 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.34558 0.34534
 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2,1711 2,1631
 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9,3312 9,1912
 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.33907 0.33883
 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.75552 0.74985
 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2,5175 2,5082
 BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1,6311
 RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.71544
 RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04169
 IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00931
 CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.43490
 PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02690