2016 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 29.09.2016 tarihinde belirlenen ve 30.09.2016 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar ilan edildiğinde ayrıca duyurulacaktır.

Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 2 nci maddesindeki g ve h fıkraları)

 

Ancak, Bankaların 30.09.2016 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

 

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Efektif Alış
  USD/TRY 1 ABD DOLARI 2,9959 2,9938
  AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2,2907 22802
  DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.45027 0.44995
  EUR/TRY 1 EURO 3,3608 3,3585
  GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 3,8909 3,8882
  CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 3,0785 3,0739
  SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.34812 0.34787
  CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2,2848 2,2763
  KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9,8835 9,7352
  NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.37105 0.37079
  SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.79790 0.79192
  JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2,9451 2,9342
  BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 17086  
  RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.75073  
  RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04715  
  IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00947  
  CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.44676  
  PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02847