6736 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun