Ana Sözleşmelerin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Uyumu Hakkında

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 22’nci maddesine göre 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 22’nci maddesinde “Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve Limited şirketler şirket sözleşmelerini, yayımı tarihinden itibaren onsekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

Söz konusu süre yapılan uzatmalarla birlikte 1 Temmuz 2014 tarihinde sona ermiştir. Bugüne kadar ana sözleşmelerinde gerekli değişikliği yapmayan firmalarımızın bu sene yapacakları genel kurullarda ilgili değişiklikleri yapmalarını tekrardan hatırlatırız