Bağımsız Denetime Tabi Olma Sınırları Düşürüldü

Sayın Yetkili;

19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile

a) Aktif toplamı kırk milyon ve üstü Türk Lirası

b)Yıllık net satış hasılatı seksen milyon ve üstü Türk Lirası

c)Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü

kriterlerinden en az ikisini iki yıl üst üste sağlayan firmalara 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Bağımsız Denetim” şartı getirilmiştir.

Firmamız tarafından sözkonusu Bağımsız Denetim hizmeti verilmekte olduğunu bilgilerinize sunar, hayırlı günler dileriz.

  

                                                                                                                                                         Ahmet YELİS                                                                                                                                                                                                           Bağımsız Denetçi
                                                                                                                                                    Yeminli Mali Müşavir