Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

BKK 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

25 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29899

Karar Sayısı : 2016/9542

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2016 tarihli ve 124469 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9542 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1– Bu Karar; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;

a) 5 inci sırası “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,” şeklinde değiştirilmiş,

b) 10 uncu sırası “10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde değiştirilmiş,

c) 21 inci sırasında yer alan “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3– 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

bkk-2016-9542-ekiihttp://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/11/bkk-2016-9542-ekii-300×129.png 300w, http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/11/bkk-2016-9542-ekii-768×331.png 768w” sizes=”(max-width: 796px) 100vw, 796px”>

MADDE 4– Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen vergi oranları;

a) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip;

– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,

– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

b) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden;

– ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,

– Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerden;

— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,

— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,

olarak uygulanır.

MADDE 5– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.