2017 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

 
Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 30.03.2017 tarihinde belirlenen ve 31.03.2017 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar ilan edildiğinde ayrıca duyurulacaktır.

Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 2 nci maddesindeki g ve h fıkraları)

 

Ancak, Bankaların 31.03.2017 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

 

 

 

 

DÖVİZİN CİNSİ

DÖVİZ ALIŞ

DÖVİZ SATIŞ

EFEKTİF ALIŞ

1 ABD DOLARI

3,6386

3,6452

3,6361

1 AVUSTRALYA DOLARI

2,7825

2,8007

2,7697

1 DANİMARKA KRONU

0,52452

0,52709

0,52415

1 EURO

3,9083

3,9153

3,9055

1 İNGİLİZ STERLİNİ

4,5169

4,5404

4,5137

1 İSVİÇRE FRANGI

3,6437

3,6671

3,6383

1 İSVEÇ KRONU

0,40724

0,41146

0,40696

1 KANADA DOLARI

2,7246

2,7369

2,7145

1 KUVEYT DİNARI

11,8698

12,0251

11,6917

1 NORVEÇ KRONU

0,42563

0,42849

0,42533

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0,97025

0,97200

0,96297

100 JAPON YENİ

3,2666

3,2882

3, 2545