2017 Mart Ayı Mali Yükümlülükler Takvimi

 

7 Mart 2017 Salı

Şubat 2017 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Mart 2017 Perşembe

16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Mart 2017 Cuma

16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2017 Çarşamba

Şubat 2017 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Mart 2017 Pazartesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Mart 2017 Perşembe

Şubat 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Şubat 2017 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

24 Mart 2017 Cuma

Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Mart 2017 Pazartesi

1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

Şubat 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

31 Mart 2017 Cuma

Şubat 2017 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından 2016 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi