Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi İle Beyan Edilmesi Uygulaması Ertelenmiştir


GİB Duyurusu Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi İle Beyan Edilmesi


Belge Sayıları KDV1 Beyannamesi

Mükelleflerimizce, bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Önemle Duyurulur