01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

  1. a) Özel sektörde:
Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı          2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı         19.188,00 TL
  1. b) Kamu sektöründe:

15/12/2018 – 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için  : 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için     : 1.082,40 TL +  1.193,92 TL = 2.276,32 TL

15/12/2018 – 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;  

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 507,38 TL x 16 gün = 8.118,08 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 639,60 TL x 14 gün = 8.954,40 TL

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 8.118,08 TL + 8.954,40 TL = 17.072,48 TL

15/1/2019 ila 14/12/2019 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL
Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı 42,64 TL
Aylık kazanç tutarı 1.279,20 TL

15/12/2018 – 14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2018 – 14/1/2019 dönemi için;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 33,83 TL x 16 gün = 541,28 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 42,64 TL x 14 gün = 596,96 TL

15/12/2018-14/1/2019 devresi için: 541,28 TL + 596,96 TL = 1.138,24 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

  1. a) Özel ve Kamu sektörü için;
Günlük kazanç tutarı 85,28 TL
Aylık kazanç tutarı 2.558,40 TL

15/12/2018 – 14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2018 – 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 1.082,40 TL + 1.193,92 TL = 2.276,32 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;  

Yemek parası:  85,28 TL x %6 = 5,12 TL(Günlük)

Çocuk yardımı:  2.558,40 TL x %2 = 51,17 TL (Aylık)

Aile yardımı:  2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı            2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 255,84 TL Aylık kazanç üst sınırı          7.675,20 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;  

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;  

Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı: 19.188,00 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL
İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;  

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.

85,28 TL x 15 x= 1.279,20 TL,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;  

(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL

(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;  

2.558,4 x %3 = 76,75 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;  

2.558,4 TL x 2 = 5.116,80 TL x %12 = 614,02 TL,  olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;  2.558,4 TL / 3 = 852,80 TL x %12 = 102,34 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.558,4 TL x %6 = 153,50 TL olacaktır.

Hizmet borçlandırılması ile yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 85,28 TL x %32 =   27,29 TL Üst sınırı: 639,60 TL x %32 = 204,67 TL, Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 85,28 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 42,64 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,4 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Kaynak: TÜRMOB