CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2018/11201 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında 2018/11201 sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.