31/5/2020 TARİHİNDEN SONRA 2018/MART AYI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN TEŞVİKLERDEN YARARLANILAMAYACAKTIR

ÖZET :

5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “eSGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir. 31/5/2020 tarihinden sonra “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekran vasıtasıyla SGK’ ya gönderilecek iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA VEYA TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER:

5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği ile ilgili usul ve esaslar 29.05.2018/92 sayılı sirkülerimizde açıklanmıştır.

SGK tarafından yayımlanan yazıda, geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en son hangi tarihe kadar vermeleri gerektiğine dair açıklama yapmıştır.

Buna göre,

1- 2020/Mart ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin teşvikten yararlanma başvurusu bulunan işverenlerin, geriye yönelik altı aylık başvuru süresi, başvuru yapılan ayın sonu itibariyle sona eren aya/döneme ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini (muhtasar prim ve hizmet beyannamesini), başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sgk.gov.tr adresinden “e-SGK /İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranı vasıtasıyla ya da e-Beyanname sistemi üzerinden SGK’ ya göndermesi gerekmektedir.

Örnek 1: 7/12/2020 tarihinde geriye yönelik 2020/Nisan, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin beş puanlık indirimden yararlanmak üzere SGK sisteminden başvuru yapan (A) A.Ş.’nin bu başvurusu kapsamında;

– 2020/ Nisan ayına ilişkin geriye yönelik altı aylık başvuru süresi 2020/Ekim ayının sonu itibariyle sona erdiğinden, bu aya ilişkin olarak işverenin geriye yönelik teşvikten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

– 2020/Haziran ayı için altı aylık başvuru süresi, başvurunun yapıldığı ayın sonu itibariyle (31/12/2020) sona erdiğinden, bu aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin en geç 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen 2020/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi işleme alınmayacaktır.

– 2020/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi de 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Bildirge V2 sisteminden gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte; 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için;

a) Altı aylık yasal süre içinde SGK’ ya başvurduğu halde asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini altı aylık süre geçtikten sonra ekli genel yazının yayım tarihinden önce sisteme yükleyen işverenlerin bu belgelerinin SGK ünitelerince işleme alınması gerekmektedir.

b) Altı aylık yasal süre içinde SGK’ ya başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini ekli genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 1/6/2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

1/4/2020 tarihinden itibaren 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sadece eBildirge V2 sistemi vasıtasıyla SGK’ ya gönderilecek olup, 1/4/2020 tarihinden sonra kağıt ortamında düzenlenerek SGK’ ya verilen iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri işleme alınmayacaktır.

2- SGK, 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,1/6/2018 tarihi (dahil) ve öncesinde başvuruda bulunan işverenler için bu başvurularına istinaden sistem üzerinden yapılacak iptal/ek /asıl belge girişlerinin, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar 1/6/2018 tarihi ve sonrasında da yapılabileceğini açıklamıştı.

SGK, ekli genel yazıya göre iptal/ek /asıl belge girişleri için son tarihi belirtmiştir. Buna göre 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 31/5/2020 tarihinden sonra “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” SGK’ ya gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri işleme alınmayacaktır.

Ayrıca, gerek 2018/Mart ve öncesi gerekse 2018/Nisan ve sonrasına ait toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği taleplerine ilişkin belgelerin işleme alınmasına yönelik program çalışmaları devam ettiğinden, yukarıda belirtilen hususlar toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için uygulanmayacaktır.

KAYNAK:TÜRMOB