Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178) Resmi Gazete’de Yayımlandı

29/2/2020 tarihli ve 2178 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar ile; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı benzin ve motorin türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiş ve belirlenen bu tutarların kamuoyunda Eşel Mobil Sistemi olarak bilinen sistem çerçevesinde söz konusu mallar için yeni baz ÖTV tutarları olarak esas alınması sağlanmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.