7351 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”

7351 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”

“e-Belge Uygulamalarına Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları” 22.01.2022/32 sayılı mevzuat sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.

 

2022/31 Sayılı Sirküleri okumak için tıklayınız..

2022/32 Sayılı Sirküleri okumak için tıklayınız..