KDV Oranları Arttırıldı

KDV Oranları Arttırıldı
346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
−%18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye
−% 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a,
yükseltildi.
Düzenleme 10 TEMMUZ 2023tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan %1 oranında değişiklik
yapılmadı.
Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş
olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde KDV oranı % 8’den
%20’ye çıkartıldı.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir
işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar
indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı
vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı
Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile
mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün
kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen
korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda 7 TEMMUZ 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ın da yapılan değişiklik ile
−%18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20’ye
−Karara Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan %8
KDV oranı %10’a, yükseltilmiştir.
7346 sayılı CK ile ayrıca II sayılı Listenin 37’nci sırasında aşağıdaki değişiklik yapıldı.
Düzenlemenin Önceki Hali 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklik
37- (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9.maddesi ile eklenen sıra; Yürürlük: 01/04/2022)
Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu,diş iplikleri, Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, Dolayısıyla sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde KDV oranı %
8’den %20’ye çıkartılmıştır.
Düzenleme 10 TEMMUZ 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Saygılarımızla…
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20438
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/pratikBilgiler/7de4d42a-b1b3-476b-8f58-c14ddecd4591/katma-deger-ve rgisi-oranlari-2023