Kredi Bakiyesi 50 Milyon TL Üzerinde Olan Tüzel Kişilerin Özet Döviz Pozisyonu Raporu Verilerini Bildirim Yükümlülüğü Ocak 2024’e Ertelendi

Özet

Döviz Pozisyonu Raporu Verilerini Bildirim Yükümlülüğü Ertelendi

Özet Döviz Pozisyon Raporu bildirim yükümlülüğü 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde, kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir. Yabancı para cinsinden kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerindeki Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamındaki firmalar aylık raporlamalarına devam edecektir. (TCMB)