Vergi iadesi bildirimi

                                                                       VERGİ İADESİ BİLDİRİMİ

Vergi iadesi bildirimlerini ücretliler 20 Ocak’a, emekliler ocak ayı sonuna kadar verecek. Hem TL, hem YTL’ye göre belge toplayan ücretliler bildirimlerini YTL olarak düzenleyecek

           Vergi iade bildirimlerini ücretliler işverenlerine 20 Ocak, emekliler ise maaşlarını aldıkları banka şubesine ocak ayı sonuna kadar vermek zorunda.
Emekli olup da herhangi bir işte çalışmayanlar ile işten ayrılmış olup herhangi bir yerde çalışmayan ücretliler bildirimlerini eski işverenlerine verecek. İşten ayrılmış olanlardan başka bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olanlar bildirimlerini yeni işverenlerine verecek.
Normalde vergi iade zarflarını YTL cinsinden düzenlemek gerekiyor, ancak 2 Mayıs 2005 tarihine kadar Türk Lirası üzerinden yazar kasa fişi düzenlenebildiği için 2005 yılı içinde hem TL hem de YTL cinsinden belgeler toplandı. Bu nedenle emekliler isterlerse, Türk Lirası (TL) ve Yeni Türk Lirası (YTL) olarak düzenlenmiş belgeler için iki ayrı bildirim hazırlayabilir.
İsterlerse de TL olarak düzenlenmiş olan belgeleri YTL’ye çevirmek suretiyle tek bir bildirim verebilirler. Ücretliler ise bildirimlerini YTL olarak düzenlemek zorunda. Ücretlilerde kapsama giren ve girmeyen harcamalar ektedir.

Topladığınız harcama belgelerini türlerine göre gıda, giyim, eğitim, sağlık, kira şeklinde sınıflandırın ve grup toplamlarını hesaplayın. Başkasına ait belgeleri kullanmayın.
Bildirime yazabileceğiniz harcama tutarı 2005’e ilişkin ücret vergi matrahınız ile sınırlıdır. İşverenin kontrol sırasında kabul etmeyebileceği belgeler çıkabilir, bu nedenle limitin bir miktar üzerinde belge vermekte yarar var. Bir belgede indirime konu olan ve olmayan harcama türü bir arada yer alıyorsa indirime isabet eden tutarı hesaplamalı ve belge üzerine elle yazmalısınız.
Her bir harcama türü için bildirimin arka sayfasını ayrı ayrı çıkarın. Bir belgede kapsama giren birden fazla harcama varsa belgeyi içerdiği en yüksek harcama türüyle ilgili listeye yazın.
Kira ödemesi bankayla yapılmışsa dekont veya ekstre ile, nakden yapılmışsa ev sahibinden alınacak makbuzla veya kiranın tahsiline ilişkin bölümü ev sahibince imzalanmış kontratla belgelenecek. ATM veya internetten ödenen kiraları imzasız dekontlarla belgelemek mümkün. Çocuklar ve çalışan eş adına düzenlenmiş belgeler ibraz edilebilir.