Aylık Arşivler: Temmuz 2023

11 07, 2023

SGK Genelgesi 2023/22 – 2023 Yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

2023-07-11T17:43:02+03:00 11.07.2023, Salı|Sirküler – 2023|

SGK Genelgesi 2023/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06.99-76721853 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar Tarih: 11.07.2023 GENELGE 2023/22 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tespit edilerek 24/6/2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/7/2023 ila [...]

10 07, 2023

Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023 itibarıyla 23.489,83 TL Oldu

2023-07-10T13:31:40+03:00 10.07.2023, Pazartesi|Sirküler – 2023|

Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı: 27998389-010.06.02-2298391 Konu: Mali ve Sosyal Haklar Tarih: 07/07/2023 GENELGE (Sıra No: 10) 1/7/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 23.489,83 TL’dir. 1- Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin [...]

10 07, 2023

Güncel KDV Oranları – 10 Temmuz 2023

2023-07-10T13:26:02+03:00 10.07.2023, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

Güncel KDV Oranları – 10 Temmuz 2023 Katma Değer Vergisi Oranları 10/07/2023 tarihi itibariyle güncel liste Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346) 07/07/2023 Tarihli Karar Dahil Güncel KDV Oranları İçin Tıklayınız

7 07, 2023

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2023-07-07T14:29:30+03:00 07.07.2023, Cuma|Sirküler – 2023|

kinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz. 06 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32240 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin [...]

7 07, 2023

KDV Oranları Arttırıldı

2023-07-07T14:29:06+03:00 07.07.2023, Cuma|Sirküler – 2023|

KDV Oranları Arttırıldı 346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; −%18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye −% 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a, yükseltildi. Düzenleme 10 TEMMUZ 2023tarihinde yürürlüğe girecektir. Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan %1 oranında değişiklik yapılmadı. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve [...]

7 07, 2023

MTV Yıl Sonuna Kadar İki Katına Çıkarılıyor

2023-07-07T14:28:48+03:00 07.07.2023, Cuma|Sirküler – 2023|

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) düzenleme geldi. Kanun Teklifi ile; Buna göre 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi. 1 kereye mahsus ek ödeme Bu kapsamda 2023’te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak. En düşük MTV 438 TL oldu Böylece 2023 için belirlenen vergi oranına göre en düşük MTV [...]

7 07, 2023

İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2023-07-07T14:28:32+03:00 07.07.2023, Cuma|Sirküler – 2023|

ÖZET   8/06/2023 tarihli ve 32235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında yapılan değişiklik ile; −Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, −Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde, −Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği [...]

7 07, 2023

Kredi Bakiyesi 50 Milyon TL Üzerinde Olan Tüzel Kişilerin Özet Döviz Pozisyonu Raporu Verilerini Bildirim Yükümlülüğü Ocak 2024’e Ertelendi

2023-07-07T14:28:18+03:00 07.07.2023, Cuma|Sirküler – 2023|

Özet Döviz Pozisyonu Raporu Verilerini Bildirim Yükümlülüğü Ertelendi Özet Döviz Pozisyon Raporu bildirim yükümlülüğü 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde, kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir. Yabancı para cinsinden kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerindeki Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamındaki firmalar aylık raporlamalarına devam edecektir. (TCMB)