Dönem sonu işlemleri (20.12.2006)

                                                           DÖNEM SONU SAYIM İŞLEMLERİ

Vergi Usul Kanununda, bilanço günündeki mevcutların, alacakların ve borçların sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanan envanter çıkarılması işleminin 31.12.2006 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.
Envanter çalışması yapmak ise Vergi Usul Kanunu’nun 186’ncı maddesinde; " ……….. bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmek" olarak tarif edilmiştir.
Envanter çıkarılması işleminin 31.12.2006 tarihi itibariyle yapılabilmesi için firmanız tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir;
1- Öncelikle stok sayım komisyonlarının teşekkül ettirilmesi ve gerekli planlamalar yapıldıktan sonra yapılacak sayım işlemine firmamız tarafından müşahede edilebilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması,
2- Kayıtlı Envanter Sonuçlarının tespit edilerek ilişikteki formun dodurulması (Ek.1)
3- YTL ve döviz bazında fiili kasa durumunun tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.2 )
4- "101-Alınan Çekler" ve "103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri" hesaplarının muavin listelerinin vade tarihlerine göre düzenlenmesi,
5-  Banka hesap bakiyelerinin, YTL ve döviz bazında tespit edilerek ilişikteki formun doldurulması, (Ek.3)
6- YTL ve Dövizli borç ve alacakların senetli ve senetsiz olarak listelenmesi,
 (120-320 / 121-321)
7- "120-Alıcılar" ve "320-Satıcılar" hesaplarındaki bakiye veren firmalara  (Ek.4)’ deki yazının iletilerek mutabakat işlemlerinin yapılmasının sağlanması, önemle rica olunur. 

                                                   
Ekleri buraya tıklayarak indiriniz