Sahte fatura kullanımı

                                                FATURALAR NAYLONDAN MI YOKSA KAĞITTAN MI

NE zaman naylon faturadan söz edilse, yıllar öncesine ait aşağıdaki olayı hatırlarım.

Maliyeciler, abi ve kardeşin ortak olduğu, bir pastanenin, defterleri ve faturalarını, incelemek üzere isterler.

Ertesi gün abi, kardeşini bir köşeye çeker;

– Güvendiğim biri kanalıyla öğrendim. Aldığımız faturaların arasında "naylon fatura" varmış, onları inceleyeceklermiş. Sen akşama, bütün fatura ve belgeleri klasöre düzenli bir şekilde yerleştir. Götürüp teslim edelim. Bakalım başımıza ne gelecek?

Kardeş, tüm defterleri, faturaları ve diğer belgeleri akşama doğru evine götürüp, abisinin dediğini yapmaya başlar. Tamamladığında, saat 02.00’yi bulmuştur. Sabahı beklemeden, abisini arar ve heyecanlı bir sesle;

– Abi… dediklerini yaptım, klasör hazır. Bu arada sana büyük bir müjdem var. Aldığımız faturaları, gözden geçirdim. Bir de elimle tek tek kontrol ettim. Aldığımız fatuların hepsi kağıttan. Biz de hiç naylon fatura yok!..

SAHTE FATURA NE?

Sahte fatura konusu, son günlerde yine tartışmalara konu oluyor.

Çok kişi, belki bu kadar saf değil ama hala sahte fatura gerçeğinin farkında olmayan ve sahte faturayı defterlerine kaydeden, kişi ve kuruluşlar var.

Sahte fatura, gerçek bir işlem ya da durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen faturadır (Vergi Usul Kanunu, Md.359/b-1). Örneğin; demir, çimento, kereste ya da konfeksiyon ürünü almadığı halde, bunları sanki alınmış gibi gösteren fatura sahte faturadır. Bunları defterlerine kaydedenler, cezalardan ceza, belalardan bela beğensinler.

Sahte fatura alanlara, sırasıyla; gelir ya da kurumlar vergisi, KDV, vergilerin 3 katı "kaçakçılık cezası" kesiliyor. Ayrıca, "gecikme faizi" de isteniyor.

Bitmedi… Bir de "hapis cezası" var. Sahte fatura alanlar hakkında, "18 aydan üç yıla kadar hapis cezası" uygulanabiliyor (VUK Md. 359/b).

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler, dernek ve vakıflarda, yönetim kurulu üyeleri, hapis cezasının muhatabı olarak, ceza mahkemelerinde yargılanabilirler. Yarın ki yazımızda ayrıntılı olarak açıklayacağımız gibi, görev dağılımı yapılmasına bağlı olarak, yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı hapis cezasından kurtulabilirler.

ALINMAYAN MALIN FATURASI

Bazı kişiler, sahte faturayı "sahte para" gibi bastırılan fatura olarak düşünüyorlar. Sahte fatura yalnızca bu değil.

Örneğin; vergi dairesinde kayıtlı olan bir firmadan fatura alınıyor. Ancak o faturada yazılı mal ya da hizmeti gerçekte alınmıyor. Faturayı veren de bu faturayı kendi defterine kaydediyor. Bu durumda, faturada yazılı mal ya da hizmetin alınmadığı saptanırsa, bununla ilgili fatura "sahte fatura" olarak nitelendiriliyor.

Bazı büyük işletmelerde, işin sahibinin haberi olmadan, çalışanlar da bu yola başvurabiliyor. Amaç belli, işletmeye fatura konuyor, parası çekiliyor. Bu gibi durumlarda, işletmenin sahibi ya da yöneticisinin, hem "parası" gidiyor hem de "hapis cezası" riski ile karşılaşıyorlar…

Bir başka ilginç örnek, yıllar önce ABD’de oluyor. Vergi rekortmeni, 84 yaşında bir kadın, oteline almış gibi gösterdiği mobilyanın, aslında evine alındığı anlaşılınca, rekortmenliğine ve yaşına bakılmadan hapse atılıyor.

Özetle, "naylon fatura" son derece ciddi bir olay. Bunu ciddiye almayanın, hem parası hem de hürriyeti riske giriyor…