Mali Tatil Sebebiyle Uzayan beyan ve bildirgeler

  5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi  dahil) malî tatil uygulanır. Buna göre 2012 mali tatili 1 Temmuz 2012 günü başlayacak, 20 Temmuz 2012 CUMA günü sona erecektir.

Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2012 yılı için 27 Temmuza, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır.

 


MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ

UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER

 

BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ

İLK BEYAN
GÜNÜ

SON BEYAN
GÜNÜ

SON ÖDEME
GÜNÜ

  • Haziran / 2012 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve DamgaVergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Nisan- Mayıs- Haziran / 2012 Dönemine Ait Gelir/ Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi ( ÜÇ AYLIK)

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Nisan- Mayıs- Haziran /2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran / 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran / 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
   Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • 16-30 Haziran 2012 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

 

  • Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin  (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • 1-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/07/2012

27/07/2012

30/07/2012

  • Haziran / 2012 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi

01/07/2011

27/07/2011

31/07/2011