2015 Yılında Uygulanacak Yeni Oran ve Tarifelere İlişkin Pratik Bilgiler

ASGARİ ÜCRETLER
16   Yaşından Büyükler için (01.01.2015 – 30.06.2015) 1.201,50     
16   Yaşından Büyükler için (01.07.2015 – 31.12.2015) 1.273,50     
16   Yaşından Küçükler için (2014 Yılından İtibaren Uygulanmayacak) 0     
16   Yaşından Küçükler için (2014 Yılından İtibaren Uygulanmayacak)
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK   442)
Doğrudan   Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2015 Tarihinden   itibaren) 880,00     
PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI
Taban   (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası) 1.201,50    
Tavan   (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası) (40,05×6.5×30) 7.809,90    
Taban   (01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri arası) 1.273,50  
Tavan   (01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri arası) (42,45×6.5×30) 8.277,90
YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI (VUK   442)
Perakende   Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı 880,00     
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden) (GVK Tebliği 287)
Hizmet   Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı 13,00  
KİRA STOPAJI ORANI
Kiralarda   stopaj (01.01.2007 den itibaren) %   20  
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir   Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)  15    
Kurumlar   Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)  20    
KIDEM   TAZMİNATI TAVANI         (2015   YILI) 3,541,37  
KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
  01.01   – 30.06.2015 01.07   – 31.12.2015
Brüt   ücreti 1.201,50     1.273,50  
İşçi   SGK Primi (%14) 168,21     0,00  
İşsizlik   Sigortası Primi (%1) 12,02     0,00  
Gelir   Vergisi (% 0) 0     0    
Damga   Vergisi (%0,0) 0     0    
Kesintiler   Toplamı 180,23     0,00  
Net   Ücret 1.021,27      
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
12.000   TL’ye kadar   %15    
29.000   TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası  %20    
66.000   TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL fazlası  %27    
66.000   TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL fazlası  %35
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER) (GVK Tebliği 287)
12.000   TL’ye kadar   %15    
29.000   TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası  %20    
106.000   TL’nin .29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası  %27    
106.000   TL’den fazlasının  106.000 TL’si için 25.990 TL, fazlası  %35
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Yeniden Değerleme Oranları   2015 10,11%
FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK   Md. 232)
Fatura   Kullanma Mecburiyeti 880,00    
BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık   Alış Tutarı 160.000.00    
Yıllık   Satış Tutarı 220.000.00    
Gayrisafi   İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı 88.000.00    
İş   Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı 160.000.00    
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
İstisna Tutarı (GVK Tebliği 287) 3.600,00  
SGK YEMEK MUAFİYETİ
   
01.01.2015 – 30.06.2015  
Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,40  
(1.201,50/30=40,05x%6)  
   
01.07.2015- 31.12.2015  
Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,55  
(1.273,50/30=42,45x%6)