2016 Tam Tasdik Müşterileri Ücret Soru Belgesi

2016 yılı tam tasdik ücret tespiti için istenen bu formun en kısa zamanda doldurulup fakslanması (0 216 545 28 38) veya server@kdv@serverymm.com adreslerine mail gönderilmesi rica olunur

                                                                 2016 YILI

                   TAM TASDİK ÜCRETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN SORU BELGESİ

(Aşağıdaki bilgilerden henüz kesinleşmeyenler yaklaşık olarak yazılabilir.)

    

ŞİRKETİN ÜNVANI:

 

                      

 

EVET

 

HAYIR

 

SANAYİ İŞLETMESİ veya İNŞAATÇI OLUP OLMADIĞI

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

2015 YILI HASILAT BİLGİLERİ; GELİR TABLOSUNDA YER ALAN

 

 

C- NET SATIŞLAR

:

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

:

 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

:

 

        

 

2015 YILINDA FİİLEN YAPILAN YATIRIM HARCAMASI TUTARI

:

 

                        

 

EVET

 

HAYIR

 

GRUP ŞİRKETİ OLUP OLMADIĞI

   

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

MUHASEBE YETKİLİSİNİN MESLEKİ ÜNVANI (VARSA)

:

 

(SM, SMMM, YMM)

 

 

                        

 

 

EVET

 

HAYIR

 

ŞİRKETİN GAYRİFAAL OLUP OLMADIĞI                                                 :

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Yıllara sarî inşaat taahhüt işi yapan firmalar ayrıca;   

  • 2015 yılında onaylanan ve 2015 sonu itibariyle devam eden işlere ait hakediş tutarlarını ve

    net satışlar içindeki yıllara sari inşaat taahhüt işi dışındaki hasılat tutarlarını da bildirmelidirler. 

    Firmanın aşağıdaki faaliyet alanlarından herhangi biri ile uğraşıyor olması söz konusu ise bu durum ayrıca belirtilmelidir:

  • Akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri, hazır kart ana dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri, üreticiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere motorlu araç ticareti ile uğraşanlar (faaliyet konusu yalnızca ikinci el araç alım ve satımı olanlar hariç) ve uluslararası anlaşmalar gereğince Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar ile döviz alım satım işiyle uğraşan şirketler.