e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Aktarım Zamanı

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Aktarım Zamanı

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Aktarım Zamanı

27 Mayıs 2021 tarihli ve 135 No.lu VUK Sirküleri uyarınca;

― Aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin Şubat/2021 dönemine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar,

― Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2021 dönemine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar;

uzatıldı.

Sirküleri ile uzayan süreler uyarınca; e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı da aşağıdaki gibi uzamış olmaktadır.

– Yükleme tercihi üç aylık olan mükellefler:

Dönem Berat yükleme zamanı İkincil Kopya Aktarım Zamanı
Ocak-Şubat-Mart/2021 7 Haziran 2021 22 Haziran 2021’e kadar

– Yükleme tercihi aylık olan mükellefler:

Dönem Berat yükleme zamanı İkincil Kopya Aktarım Zamanı
Şubat 2021 7 Haziran 2021 22 Haziran 2021’e kadar

27/05/2021 tarih ve VUK- 135 / 2021-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

⎯ Aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin Şubat/2021 dönemine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar,

⎯ Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2021 dönemine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar;

uzamış bulunmaktadır.

Öte yandan GİB tarafından yayımlanan Kılavuz1 uyarınca; 2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup; GİB tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Bu itibarla 135 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile uzayan süreler uyarınca; e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki gibi uzamış olmaktadır.

– Yükleme tercihi üç aylık olan mükellefler:

Dönem Berat yükleme zamanı İkincil Kopya Aktarım Zamanı
Ocak-Şubat-Mart/2021 7 Haziran 2021 22 Haziran 2021’e kadar

– Yükleme tercihi aylık olan mükellefler

Dönem Berat yükleme zamanı İkincil Kopya Aktarım Zamanı
Şubat/2021 7 Haziran 2021 22 Haziran 2021’e kadar

1 e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

Kaynak: TÜRMOB