2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (NORMAL) (5510 Teşvikli)
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
Ocak 2023
Asgari Ücret 10.008,00
SGK Taban Matrahı 10.008,00
SGK Tavan Matrahı 75.060,00
Gün 30
Günlük Ücret 333,60
Brüt Aylık Ücret 10.008,00
İşçi SGK Payı (%14) 1.401,12
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) 100,08
Gelir Vergisi Matrahı 8.506,80
Gelir Vergisi Tutarı (%15 – Asgari Ücret İstisnası: 1.276,02 TL.) 0
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası: 75,96 TL.) 0
Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi: 300,24 TL.) 0
Kesintiler Toplamı 1.501,20
Net Ele Geçen Tutar 8.506,80
İŞVERENE MALİYET HESABI
Brüt Aylık Ücret 10.008,00
İşveren SGK Payı (%20,5) 2.051,64
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) (-500,40)
İşveren SGK Payı Kalan 1.551,24
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) 200,16
TOPLAM İŞVERENE MALİYET 11.759,40