Sirküler – 2021

1 09, 2021

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 01/09/2021

2021-09-01T14:08:43+03:00 01.09.2021, Çarşamba|Sirküler – 2021|

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 01/09/2021 01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31585 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan 07 numaralı İletişim işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan “İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri” satırı yürürlükten kaldırılmış, aynı işkolu tablosuna 82.20 kod numaralı “Çağrı merkezlerinin faaliyetleri” satırı eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 09 numaralı Banka, Finans ve Sigorta [...]

7 07, 2021

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru

2021-07-07T09:22:19+03:00 07.07.2021, Çarşamba|Sirküler – 2021|

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası “(16) Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.” şeklinde değiştirilmiştir. 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine [...]

29 06, 2021

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2021-06-29T09:04:54+03:00 29.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Finansal Kiralama Faktoring Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin adı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile [...]

29 06, 2021

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191)

2021-06-29T09:03:54+03:00 29.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191) Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Karar Sayısı: 4191 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek [...]

22 06, 2021

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)

2021-06-22T09:14:51+03:00 22.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi 4091 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4091 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. 21 Haziran 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 21/6/2021 TARİHLİ VE 4091 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR MADDE 1- (1) Bankalar ve finansman [...]

22 06, 2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları (Karar Sayısı: 4105)

2021-06-22T09:13:41+03:00 22.06.2021, Salı|Sirküler – 2021|

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları (Karar Sayısı: 4105) 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4105 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 21 Haziran 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI MAL VE [...]

9 06, 2021

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2021-06-09T08:44:03+03:00 09.06.2021, Çarşamba|Sirküler – 2021|

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31506 Kanun No: 7326 Kabul Tarihi: 03/06/2021 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2) 2021 [...]

28 05, 2021

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

2021-05-28T21:37:31+03:00 28.05.2021, Cuma|Sirküler – 2021|

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) 25 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31491 ÖZET: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde aşağıdaki konularda düzenleme yapıldı. 1) Finansman gider kısıtlaması 2) Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları 3) Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması 4) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında [...]

27 05, 2021

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

2021-05-27T09:09:44+03:00 27.05.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Özel Tüketim Vergisi (III)  Uygulama Değişiklik (Seri No: 3) 27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31493 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle [...]

26 04, 2021

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

2021-04-26T09:11:41+03:00 26.04.2021, Pazartesi|Sirküler – 2021|

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 3910 23 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31463 Karar Sayısı: 3910 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli [...]