2005 YILI AMORTİSMAN SINIRI


 

                                                                      DEĞERİ 480 YTL.’Yİ AŞMAYAN
                                                           AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER
                                                         2005 YILINDA DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLİR

Bilindiği gibi, VUK ‘nun 313‘üncü maddesinde yer alan iktisadi kıymetlerde amortisman ayırmaya ilişkin had, 2004 yılında 440.000.000 lira olarak uygulanmıştır.

Bakanlar Kurulu bu hadde ilişkin yetkisini 2004 yılı için kullanmadığından, söz konusu haddin 2005 yılında uygulanacak miktarı 2004 yılına ilişkin haddin 2004 yılı yeniden değerleme oranında (%11,2) artırılması ve YTL. cinsinden tespit edilmesi sonucunda 480 YTL. olarak teşekkül etmiştir.( 342 Sıra Numaralı VUK Tebliği)

Buna göre, 2005 yılında iktisap edilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler, KDV hariç değeri       
480 YTL.’yi geçmediği takdirde doğrudan gider yazılabilecek, geçtiği takdirde ise amortismana tabi tutulacaktır.