KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

                                                       KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 25

Konusu : 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler hakkında.
Tarihi    : 17.01.2005
Sayısı   : KDV- 25 / 2005 – 4
İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu 28. madde

29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarını tespit eden 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- Karar eki I sayılı listenin sondan bir önceki paragrafında yer alan “1,2,3 ve 6 ncı” ibaresi “2,3 ve 6 ncı”, “4 üncü sırasında” ibaresi “1 ve 4 üncü sıralarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle, I sayılı listenin 1 inci sırasında yer alan “kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi, kestane,”nin perakende teslimlerinde %18 olarak uygulanan katma değer vergisi oranı %8’e indirilmiştir.

Bu kuruyemişlerin şeker, soya veya benzeri maddelerle kaplanarak satışa sunulması halinde %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. Çeşitli kuruyemişlerin karıştırılarak satışa sunulması halinde ise, bu karışım içinde yer alan en yüksek orana tabi olan kuruyemişin oranının uygulanması gerekmektedir.

2- Karar eki I sayılı listenin 5 inci sırası “Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,” olarak değiştirilmiştir. Buğday unundan imal edilen ekmeklere (kepekli olanlar dahil, katkı maddeliler hariç) eskiden olduğu gibi %1 oranında katma değer vergisi uygulanmaya devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile buğday unundan üretilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi ekmeklere uygulanan katma değer vergisi oranı %8’den %1’e indirilmektedir. Ramazan pidesi, boş pide ve lavaş teslimlerine de bu kapsamda %1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

3- Karar eki II sayılı listenin “Temel Gıda Maddeleri” başlıklı A bölümünün 2 nci sırası “Süt, süt tozu, yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu ve tozu, yumurta (likit ve pastörize olanlar dahil), hamur mayası, paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, arı balı, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su, maden suyu,” şeklinde değiştirilerek, süt tozu, peynir altı suyu tozu, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su ve maden suyu teslimlerine uygulanan katma değer vergisi oranı %18’den %8’e çekilmiştir. Tahin ve pekmez karışımı, bulama, ekşi ve ağda şeklindeki koyu pekmez çeşitlerine ve reçel benzeri olan marmelata da %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Maden suyu kapsamına ise, aromalı olanlar dahil doğal maden suları girmektedir.
4- Karar eki II sayılı listenin “Temel Gıda Maddeleri” başlıklı A bölümünün 3 üncü sırası “Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,” şeklinde değiştirilerek, mantı, erişte, simit, poğaça, galeta, kadayıf, her nevi ekmek (buğday unundan imal edilen ekmekler hariç) ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmiklere uygulanan katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Kadayıfın fırınlanmadan ya da fırınlanarak paket halinde tesliminde %8, tatlandırılarak nihai tüketime yönelik tesliminde ise %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Milföy hamuru, pizza, kuruvasan, börekler ve Beypazarı kurusu teslimlerinde %18, galeta unu, nişasta ve dondurulmuş mantı teslimlerinde ise %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

5- Karar eki II sayılı listenin “Temel Gıda Maddeleri” başlıklı A bölümünün 5 inci sırası “Taze sebze ve meyveler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları (dondurulmuş olanlar hariç), taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri.” şeklinde değiştirilerek, taze sebze ve meyvelerin dondurulmuş olanları hariç konserve, salamura ve kurutulmuşları ile turşuya uygulanacak katma değer vergisi oranı %8’e düşürülmüştür.

Nane, dereotu, kekik, maydanoz gibi bitkilerin kurutulmuşları, hurma ve salça (domates, biber) teslimlerine bu kapsamda %8 oranında; baharat, pişirmeye gerek kalmaksızın yenilebilen konserveler ve bakliyat konserveleri (kuru fasulye, nohut, kuru barbunya gibi), komposto, meyve konsantresi, meyve püresi ile meyve çayı (elma, ahududu, kuşburnu, limon gibi) teslimlerine %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

6- Karar eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümünün 4 üncü sırası “Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklikten önce yalnızca üniversiteler ve yüksekokullar ile 625 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili Bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri %8 oranında vergilendirilirken, değişiklik sonrası öğrenci hazırlık kursları, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, sürücü kursları ve özel eğitime muhtaç olanlara verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde de vergi oranı %8 olarak belirlenmektedir.

Diğer taraftan, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ve “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetinin fiilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunların okul idaresi, öğrenci veya organizatör şirkete düzenlediği faturalarda “öğrenci taşıma servis hizmeti” ibaresinin yer alması halinde alt yüklenici tarafından yapılan bu hizmete de %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

7- Karar eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümünün 6 ncı sırasına eklenen “kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,” ibaresi ile genellikle öğrenciler tarafından kullanılan bu ürünlere uygulanan katma değer vergisi oranı %8’e çekilmiştir.

Buna göre, yazı, resim, müsvedde, müzik defteri ve bloknot şeklindeki defterlerin tesliminde %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. Bunların kağıt ve kartondan, çizgili, çizgisiz ve kareli, spiralli olması, kapaklarının kağıt, plastik veya diğer malzemelerden yapılmış olması indirimli oran uygulanmasına engel değildir.

Ancak, hatıra defteri, adres defteri, kayıt defteri, hesap defteri, sipariş defteri, makbuz defteri, not defteri, randevu defteri ile ticari defterler, fihrist, ajanda, günlükler ve benzerleri okul defteri kapsamında mütalaa edilemeyeceğinden bunların tesliminde genel vergi oranı (%18) uygulanacaktır.

Kurşun kalemler, kalemtıraşla açılmaya elverişli ağaç cıdarlı kalemlerdir. Bunların numaralı olup olmaması durumu değiştirmemektedir. Ancak, mekanik versatil çelik uçlu kalemler ve bunların uçları %18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Boya kalemleri kapsamına kuru boyalar girmekte olup keçeli olan boya kalemleri bu kapsamın dışındadır. Suluboyalar, preslenmiş veya tüp halinde satılan ve suda çözülebilen boyalardır.

Cetvel kapsamına geometrik şekilli olanlar, inç cetveli ve T cetveli dahildir. Plastik harf, yazı ve şekil şablonları ise genel oranda vergiye tabi tutulacaktır.

8- Karar eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümünün 9 uncu sırası “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,” şeklinde değiştirilerek, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen bütün ilaçlar için uygulanacak katma değer vergisi oranı, bunların reçete ile satılma zorunluluğuna bakılmaksızın %8 olarak belirlenmiştir.

9- Karar eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümüne eklenen 12 nci sıra ile “İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,” ne %8 oranında katma değer vergisi uygulanması sağlanmıştır.

Bu düzenlemenin kapsamına insan ve hayvan sağlığına yönelik olarak verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile hayvan ırkının ıslahına yönelik olarak suni tohumlama hizmetleri ve ambulans hizmetleri girmektedir.

10- Karar eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümüne eklenen 13 üncü sıra ile “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,” ne uygulanan katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Sağlık hizmetlerine yönelik yapılan oran indirimine paralel olarak listeye eklenen bu sıra ile, insanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler için, veterinerlikte kullanılanlar dahil olmak üzere, uygulanacak katma değer vergisi oranı %18’den %8’e çekilmiştir. Tıbbi cihaz kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği”inde tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetlerinde kullanılanlar ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları girmektedir. Ayrıca bu cihazların kiralanması hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı da %8 olarak uygulanacaktır.

Buna göre indirimli oranda katma değer vergisine tabi tıbbi cihazlar ve tıbbi malzemelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Tıpta, cerrahide, dişçilikte (veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu, siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, diğer dolgu maddeleri, davye, ayna soud, frezler, diş üniti, sterilizatör, amalgamatör, ışınlı dolgu cihazı) ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar, göz testine mahsus cihazlar, EKG, EEG, EMG cihazları, mekanoterapi, masaj, psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları, ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağlamı dahil), cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar, protez organlar, sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar, X- ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (Yalnız tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanılanlar için), X-ışınlı tüpler veya diğer X- ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar (yalnız tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılanlar), muayene veya tedavi masaları, dişçi koltukları ve benzerleri, kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler ile diğer ölçme ve tanıtma alet ve cihazları, eczacılık ürünleri, şırıngalar, cerrahi dikiş iğneleri, kateterler, kanüller ve benzeri aletler, sargı bezleri, gaz bezleri, hasta altı bezleri, tıbbi gaz kompresleri, tıbbi muşambalar, idrar ve aseptik dolum torbası, idrar sondası, tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılan radyoaktif iyot, fosfor, karbon, kobalt, numaralı gözlük camları, çerçeveleri ve bunların aksam ve parçaları, kontak lens ve suni göz losyonları.

Güneş gözlükleri ile kozmetik amaçlı lensler ise bu kapsama girmemektedir.

Yukarıda belirtilenler dışında yer alan tıbbi cihaz ve aletlerin söz konusu Yönetmelikler kapsamında olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığından, bu cihaz ve aletlere uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda ise Bakanlığımızdan görüş alınması mümkün bulunmaktadır.

11- Karar eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümüne eklenen 14 üncü sıra uyarınca “Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri” ne %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyeler tarafından su faturaları ile tahsil edilen atık su ile ilgili çevre temizlik vergisine katma değer vergisi uygulanmamaktadır. Ancak, büyükşehir belediyelerince atık su hizmetleri için tahsil edilen tutar yüksek yargı organlarınca verilen muhtelif kararlarda bedel içerisinde mütalaa edildiğinden katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile su teslimlerine uygulanacak katma değer vergisine paralel olarak atık su hizmetleri için uygulanacak katma değer vergisi oranı da %18’den %8’e çekilmektedir.