Yurt dışı hizmet borçlanması konusunda açıklamar

8-35 Ek Genelge ile ;Yurt dışı hizmet borçlanması konulu 8-32 Ek Genelgenin 7 nci paragrafında açıklanan talimatın uygulanmasında tereddüte düşüldüğü anlaşılmış ve bu konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

                                                                        GENELGE  8 –  35  EK
    
3201 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 29.03.2006 tarih, 8-32 Ek sayılı Genelgenin 7 nci paragrafında açıklanan “Anayasa Mahkemesinin gerekçeli Kararının yayımlandığı 25.04.2003 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıklarını beyan ettikleri halde yurda kesin dönüş yapmadıklarının tespit edilmesi sonucunda borçlanmaları iptal edilenlerin yeniden yazılı olarak başvurmaları halinde borçlanmalarının geçerli sayılması, bunlardan yurda kesin dönüş yapmış olanlardan aylık bağlanması için başvuruda bulunacaklardan aylık bağlanmasına hak kazananların aylıklarının bağlanması,” talimatın uygulanmasında tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
 
Söz konusu talimatımız; içerik itibariyle yurda kesin dönüş yapmadıkları gerekçesiyle 25.04.2003 tarihinden önce borçlanmaları iptal edilenler ile bu konuda Kurumumuz aleyhine açılan    davalardan   Kurumumuz   lehine   sonuçlanan    veya    yargı    süreci    halen    devam eden vatandaşlarımızın borçlanmak için yazılı olarak yeniden başvurmaları halinde  borçlanmalarının  yeniden başvuruda bulundukları tarihteki  Bakanlar  Kurulu  kararı ile her bir gün için belirlenen miktar üzerinden hesaplanacağını ifade etmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz