Türk Borçlar Kanunu ( 26.01.2011 )

                                               

TÜRK BORÇLAR KANUNU

( KANUN: 6098 )

 

Yeni Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabül edilmiştir.

 

Ancak henüz Resmi Gazetede Yayımlanmamıştır. 

 

                                                                                                       Ahmet Yelis

                                                                                                   Yeminli Mali Müşavir