2016 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 30.06.2016 tarihinde belirlenen ve 30.06.2016 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar ilan edildiğinde ayrıca duyurulacaktır.

Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 2 nci maddesindeki g ve h fıkraları)

 

Ancak, Bankaların 30.06.2016 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

Dövizin Cinsi

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD DOLARI

2.8936

2.8916

1 AVUSTRALYA DOLARI

2.1422

2.1323

1 DANİMARKA KRONU

0.43019

0.42989

1 EURO

3.2044

3.2022

1 İNGİLİZ STERLİNİ

3.8690

3.8663

1 İSVİÇRE FRANGI

2.9440

2.9396

1 İSVEÇ KRONU

0.33845

0.33821

1 KANADA DOLARI

2.2225

2.2143

1 KUVEYT DİNARI

9.5325

9.3895

1 NORVEÇ KRONU

0.34165

0.34141

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0.77156

0.76577

100 JAPON YENİ

2.8149

2.8045

1 BULGAR LEVASI

1.6292

 

1 RUMEN LEYİ

070447

 

1 RUS RUBLESİ

0.04484

 

100 İRAN RİYALİ

0.00938

 

1 ÇİN YUANI

0.43283

 

1 PAKİSTAN RUPİSİ

0.02748