ARA TASDİKLER VE ANONİM ŞİRKET KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

  A)-    KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER :  

  A.Ş. YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ  

 1. Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler 

  Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda   oldukları   Yönetim   Kurulu   Karar   Defterlerinin   kapanış   tasdikleri   izleyen hesap

  döneminin ilk ayı sonuna ( 31.01.2016 tarihine ) kadar yapılması gerekir.  

 2. Limited Şirketler 

  Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2016 tarihine) kadar yapılması zorunludur. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra,   tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.  

  YUKARIDAKİ DEFTERLER DIŞINDAKİ  DEFTERLER  KAPANIŞ  TASDİKİNE TABİ

   DEĞİLDİR.  

    YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ  

 3. Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler 

  Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir bir önceki yıl kullanmış olduğu YEVMİYE DEFTERİNİN kapanış tasdikini en geç 30.06.2016 tarihine kadar yaptırmak zorundadır.

    
  B)- ONAY YENİLEME (ARA TASDİKİ)  

  YEVMİYE Defteri, Defteri KEBİR, ENVANTER Defteri, İŞLETME Defteri , SERBEST MESLEK Kazanç Defteri ve YÖNETİM KURULU KARAR Defteri nin , yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2016) içerisinde onay(ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de Yayım.Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 16.)  

  Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

 

Kaynak: www.istanbulsmmmodasi.org.tr