Aylık Arşivler: Aralık 2022

30 12, 2022

2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespiti

2023-01-02T10:44:38+03:00 30.12.2022, Cuma|Bilgi Yazıları – 2023|

2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespiti 2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespiti 2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespitinde Dikkate Alınacak Hadler Hakkında Duyuru Yılın son günlerine yaklaştığımız bu günlerde gerçek kişi tacirler için 2023 yılında hangi tür defterlerin tasdik edilmesi gerektiği (I. Sınıf-Bilanço Usulünde mi? Yoksa II. Sınıf-İşletme Hesabı Esasında mı?) hakkında Birliğimize yoğun talepler iletilmiştir. Bu kapsamda Birliğimizce, GİB yönetimi ile yapılan istişari [...]

26 12, 2022

2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

2023-01-02T10:44:51+03:00 26.12.2022, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (NORMAL) (5510 Teşvikli) Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez Ocak 2023 Asgari Ücret 10.008,00 SGK Taban Matrahı 10.008,00 SGK Tavan Matrahı 75.060,00 Gün 30 Günlük Ücret 333,60 Brüt Aylık Ücret 10.008,00 İşçi SGK Payı (%14) 1.401,12 İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) 100,08 Gelir Vergisi Matrahı 8.506,80 Gelir Vergisi Tutarı (%15 – [...]

26 12, 2022

KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti

2022-12-26T11:17:41+03:00 26.12.2022, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2022|

KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti 1 Aralık 2022 Tarihinden İtibaren KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No.lu VUK Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar [...]

1 12, 2022

2023 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

2022-12-01T12:29:37+03:00 01.12.2022, Perşembe|Kategorisiz, Sirküler – 2022|

2023 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler (Karar Sayısı: 6434) 30 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32029 Karar Sayısı: 6434 Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 29 Kasım 2022 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR ÖZET: Bilindiği üzere, temel olarak ülkemizdeki yatırım ortamının daha şeffaf ve güvenilir hâle getirilmesini, ortaklar ve üçüncü [...]