Bilgi Yazıları – 2018

25 12, 2018

2019 Yılında Tutulacak Defterler

2018-12-25T12:21:54+03:00 25.12.2018, Salı|Bilgi Yazıları - 2018|

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: 1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri 2) -Kollektif ve Komandit Şirketler a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri d) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 3) -İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri [...]

25 12, 2018

2019 Yılı İtibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler

2018-12-25T12:14:16+03:00 25.12.2018, Salı|Bilgi Yazıları - 2018|

20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere; a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere: İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur), b) [...]

15 10, 2018

Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesi – Açıklamalar

2018-10-15T16:11:54+03:00 15.10.2018, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2018|

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de 6/10/2018 Tarihinde Yapılan Değişiklik İle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular 1.Tebliğ’in 8 inci maddesinin yirmi dördüncü fıkrasındaki hesaplamalara ilişkin örnek verebilir misiniz? Örnek A- Sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden [...]

13 08, 2018

7143 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Süre Uzatımı Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

2018-08-13T19:46:38+03:00 13.08.2018, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2018|

7143 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Süre Uzatımı Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan [...]

31 05, 2018

SGK Teşviklerinde Son Başvurusu Süresi 1 Haziran 2018

2018-05-31T12:48:46+03:00 31.05.2018, Perşembe|Bilgi Yazıları - 2018|

Server Group olarak, Uzman Kadromuzla Geriye Dönük SGK Teşviklerinizin iade alınması ve Cari Dönem SGK Teşviklerinin Takibi Hizmetini vermekteyiz. Ülkemizin önde gelen firmaları olan THY (Türk Hava Yolları), Medical Park, Medicana gibi kuruluşlara da hizmet sunmaktayız. 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 27 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. Bu kapsamda; 1- Ücretsiz olarak geriye dönük SGK Teşviklerinizin tespit edilmesi, 2- Başvuru evraklarının [...]

7 05, 2018

SGK İŞVEREN TEŞVİKLERİNİN İADESİNDE SON GÜN 31 MAYIS!

2018-05-07T22:10:55+03:00 07.05.2018, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2018|

Server Group olarak, Uzman Kadromuzla Geriye Dönük SGK Teşviklerinizin iade alınması ve Cari Dönem SGK Teşviklerinin Takibi Hizmetini vermekteyiz. Ülkemizin önde gelen firmaları olan THY (Türk Hava Yolları), Medical Park, Medicana gibi kuruluşlara da hizmet sunmaktayız. 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 27 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. Bu kapsamda; 1- Ücretsiz olarak geriye dönük SGK Teşviklerinizin tespit edilmesi, 2- Başvuru evraklarının [...]

23 03, 2018

Geriye Dönük SGK İşveren Teşviklerinde Beklenen Yasa TBMM de Kabul Edildi

2018-03-23T12:17:58+03:00 23.03.2018, Cuma|Bilgi Yazıları - 2018|

21.03.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bu tasarı ile; kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile 1 ay içerisinde SGK'ya başvuranlar geçmişe yönelik faydalanmadığı SGK İşveren teşvik tutarlarını iade alabileceklerdir. SERVER GROUP olarak, çeşitli sebeplerle geçmişte faydalanılmayan SGK teşviklerinin alınması, cari dönem teşviklerin takibi hizmetlerini vermekteyiz. Bu kapsamda; 1-Geçmişte yararlanmadığınız tutarların tespit edilip sizlere raporlanması, 2-Başvuru evraklarının tarafımızca hazırlanıp, SGK'ya başvurulması, 3-İadelerin tahsilatına yönelik sürecin yönetilmesi, işlemleriniz tarafımızca takip edilecektir. Tüm bu süreçlerin [...]

27 02, 2018

SGK Teşvik Tespit ve Takip Hizmetleri Hakkında

2018-03-12T18:05:42+03:00 27.02.2018, Salı|Bilgi Yazıları - 2018|

Merhabalar, Günümüz itibariyle işverenlere yönelik 12 adet SGK Teşvik Uygulaması bulunmaktadır. Bizler, firmaların bu teşviklerden optimum düzeyde yararlanabilmesi için teşvik takip hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetleri ülkemizin başlıca büyük firmaları olan THY (Türk Hava Yolları), Medical Park, Medicana gibi kuruluşlara sunmaktayız. Söz konusu teşvik takip işlemlerini cari dönemlerle birlikte geçmişte çeşitli sebeplerle eksik yararlanılan aylara da uygulamaktayız. Meclis genel kurulunda görüşülen kanun tasarısına göre; kuruma verilen aylık bildirgelerinde SGK prim teşviklerinden [...]