Ahmet Yelis

26 12, 2016

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir

2018-02-21T19:15:04+03:00 26.12.2016, Pazartesi|Ahmet Yelis|

2016/8549 sayılı Karar ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.Buna göre; 1. 2012/4213 sayılı Karar'ın Bağımsız denetime tabi olacak şirketler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek, bu şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)b) Yıllık net [...]

10 12, 2013

2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU’NDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2018-02-21T19:15:13+03:00 10.12.2013, Salı|Ahmet Yelis|

Ticari hayatımızın güven ve istikrar içinde sürdürülebilmesi için TBMM tarafından kabul dilerek 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda bazı fiiller kabahat olarak tanımlanmış ve bu fiillerin işlenmesi halinde de anılan Kanun’da belirlenen idari para cezalarının uygulanması öngörülmüştür.Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanında rehberlik görevi de verilmiştir. Bakanlığımızca ticaret şirketlerine yönelik yapılan denetimin amacı, bunların Türk Ticaret Kanunu’na ve bu Kanun’a [...]

10 12, 2013

2014 Yılında TTK’ ya göre Ticari Belgelerde Yer alması Gereken Zorunlu Bilgiler

2018-02-21T18:33:34+03:00 10.12.2013, Salı|Ahmet Yelis|

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda belirtildiği üzeri;“…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında “39’uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde [...]

10 12, 2013

2014 YILINDA YENİ TTK’YA GÖRE TİCARİ BELGELERDE YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER

2018-02-21T19:15:22+03:00 10.12.2013, Salı|Ahmet Yelis|

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerden biriside ticari işlemlere konu evrakların usul ve esasları ile şekil şartlarının yeniden belirlenmesidir. Bilindiği üzere; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile;“…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile [...]

9 07, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunun’ da ki değişiklikler ( Güm. ve Tic. Bak. Sunumu)

2018-02-21T19:15:30+03:00 09.07.2012, Pazartesi|Ahmet Yelis|

Bilindiği üzere "6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu" 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren Yeni TTK beraberinde birçok tartışma getirmiştir. Bu tartışmalar yaklaşık bir yıldır kamuoyunu meşgul ederken geçtiğimiz günlerde " 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun "  da bir dizi değişiklik yapan "6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu' nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında değşiklik yapılmasına dair kanun " yasalaşmıştır.Yasalaşan değişiklik kanunu, üzerinde tartışılan bir çok hususu değiştirmiş olup, bu [...]

6 07, 2012

Son Düzenlemelerle birlikte şirketlerde pay sahiplerine borç verilmesi ile yönetici ve yakınlarının kaynak kullanımlarının sonuçları

2018-02-21T19:15:39+03:00 06.07.2012, Cuma|Ahmet Yelis|

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 358. Maddesi 6335 Sayılı kanunun 15. Maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 358- (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. “ Şeklinde değiştirilmiştir. Aynı şekilde 6102 sayılı Kanunun 395. Maddesi 6335 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 6102 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde [...]

6 07, 2012

Şirketlerde pay sahiplerine borç verilmesi ile yönetici ve yakınlarının kaynak kullanımlarının sonuçları

2018-02-21T18:33:41+03:00 06.07.2012, Cuma|Ahmet Yelis|

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 358. Maddesi 6335 Sayılı kanunun 15. Maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 358- (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. “ Şeklinde değiştirilmiştir. Aynı şekilde 6102 sayılı Kanunun 395. Maddesi 6335 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 6102 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde [...]

27 06, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunun’ da yapılan değişiklikler (6335 Sayılı Kanun)

2018-02-21T19:15:57+03:00 27.06.2012, Çarşamba|Ahmet Yelis|

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV- Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve çekişmesiz yargı işleri” ibareleri ve “ticari dava” ibaresinden sonra gelmek [...]