Semih Yelis

25 01, 2021

Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağına dair İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 13.11.2020 tarihli özelgesi ve personelin yemek kartıyla yapacağı harcamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar

2021-01-25T12:57:53+03:00 25.01.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021, Semih Yelis|

Bilindiği üzere; "Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1-8. maddesine göre; işveren hizmet erbabına iş yerinde veya müştemilatında yemek veriyorsa, bu şekilde çalışana sağlanan menfaat ücret olarak kabul edilmeyecektir. İşveren yemek verme hizmetini sağlayan bir işyeri ile anlaşarak orada yediriyorsa yemek bedelinin işveren tarafından doğrudan yemek veren işletmeye yapılması ve tutarının -2021 yılı için- 25 TL’sini (KDV hariç) aşmaması halinde, bu şekilde çalışana sağlanan menfaat yine ücret olarak kabul edilmeyecektir." denilmektedir. İşverenler ise [...]