Aylık Arşivler: Temmuz 2021

30 07, 2021

2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2021-07-30T09:14:34+03:00 30.07.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi: 28/07/2021 Sayısı: KVK-57 / 2021-2 / Yatırım İndirimi – 43 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi [...]

30 07, 2021

Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı

2021-07-30T09:11:34+03:00 30.07.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Sıkça Sorulan Soru Kitapçığı YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Yatırım Teşvik Belgesi nedir? Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, Kamu [...]

28 07, 2021

GVK, MTV 2. Taksit Ödemesi İle 7256 ve 7143 Sayılı Kanun Taksit Ödemeleri Son Günü

2021-07-28T09:25:39+03:00 28.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

GVK, MTV 2. Taksit Ödemesi İle 7256 ve 7143 Sayılı Kanun Taksit Ödemeleri Son Günü Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit  ödeme süresi 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. Taksit  ödeme süresi  2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 [...]

28 07, 2021

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2021-07-28T09:24:33+03:00 28.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri 27 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31550 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile [...]

28 07, 2021

SGK Genelgesi 2021/26 – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu

2021-07-28T09:23:33+03:00 28.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genelgesi 2021/26 – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu SGK Genelgesi 2021/26 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-28180074 Tarih: 19.07.2021 Konu : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu GENELGE 2021/26 1.Genel Açıklamalar Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının [...]

19 07, 2021

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu

2021-07-19T09:19:13+03:00 19.07.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu Kira-Ücret-Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç Matrah Artırımı Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı konusundaki başvuruların e-Beyanname sisteminden yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda 2016-2020 yılları arasında: Kira gelirlerine ilişkin olarak; ü Gelir Vergisi Kanunu’nun [...]

19 07, 2021

SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

2021-07-19T09:18:35+03:00 19.07.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-27708816 Tarih: 08.07.2021 Konu : 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları GENEL YAZI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve [...]

19 07, 2021

Asgari Ücret Desteği Sürecek

2021-07-19T09:17:14+03:00 19.07.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Asgari Ücret Desteği Sürecek Asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek kabul edildi. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük [...]

14 07, 2021

SGK Genelgesi 2021/24 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği

2021-07-14T10:11:22+03:00 14.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genelgesi 2021/24 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-27786491 Tarih: 09.07.2021 Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği GENELGE 2021/24 1- Genel Açıklamalar 25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı [...]

7 07, 2021

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

2021-07-07T09:25:09+03:00 07.07.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler 01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler ÖZET: 1) Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği [...]