Aylık Arşivler: Ağustos 2021

27 08, 2021

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Hatırlatmalar

2021-08-27T17:15:00+03:00 27.08.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Hatırlatmalar Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ÖZET: Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi”, 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, “finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından mezkur Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, [...]

27 08, 2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)

2021-08-27T10:21:30+03:00 27.08.2021, Cuma|Bilgi Yazıları – 2021|

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) 7326 Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 Karar Sayısı: 4420 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin [...]

24 08, 2021

Devlet, Malın ve Paranın Gerçek Faydalanıcısını Araştıracak! 

2021-08-24T09:07:30+03:00 24.08.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

Devlet, Malın ve Paranın Gerçek Faydalanıcısını Araştıracak! Gerçek Faydalanıcı Talha APAK t.apak@apakymm.com Suç gelirlerinin aklanmasına, terörün finansmanının önlenmesine ve vergi uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesine dair tedbirler açısından, kayıtlardaki görünür sahiplerin veya yükümlülerin yanı sıra gerçek sahipler ve yükümlülerin tespitine yönelik yeni bir uygulama başlıyor. Ancak, ciddi eleştiri ve beklentiler de var… TEMEL olarak suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı gibi tehditlerle mücadele etmek için belirlenen uluslararası standartların bir tanesi de gerçek faydalanıcının [...]

24 08, 2021

Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi

2021-08-24T09:04:44+03:00 24.08.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerinde Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi ÖZET: ⎯ Yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ve Bartın İli Ulus ilçesi mücbir [...]

24 08, 2021

Matrah Artırımı Yoluyla Özel Esaslardan Çıkış

2021-08-24T09:03:16+03:00 24.08.2021, Salı|Bilgi Yazıları – 2021|

Matrah Artırımı Yoluyla Özel Esaslardan Çıkış Mahmut Bülent YILDIRIM Öğretim Görevlisi I-GİRİŞ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun[1] 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7326 sayılı kanunla kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, devam eden ihtilaflı işlemlerin sona erdirilmesi, matrah artırımı yoluyla inceleme ve tarhiyat risklerinin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi hususları kapsadığı görülmektedir. Kanun kapsamında, matrah artırımını tercih eden ve başvuruda bulunarak artırdıkları vergiyi [...]

23 08, 2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)

2021-08-23T09:05:57+03:00 23.08.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 37) 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31574 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZET: Tebliğ ile; – Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (II/A-5.7.2.) bölümünde yer alan “imza sirküleri” ibaresi metinden çıkarılmasına ve – Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte [...]

23 08, 2021

Yapılandırmada Son Günler

2021-08-23T09:04:56+03:00 23.08.2021, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2021|

Yapılandırmada Son Günler Milyonlarca kişiyi ilgilendiren; başta vergi borcu olmak üzere birçok kamu kurumuna olan borçların yapılandırılması, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, geçmiş beş yıla ilişkin matrah artışı gibi birçok konuyu içeren kapsamlı vergi affı düzenlemesinden yararlanmak için süre 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek… COVİD-19 Pandemisinin yarattığı ekonomik sorunlar da dikkate alınarak, uzun zamandır beklenen kapsamlı “vergi barışı” düzenlemesini içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin [...]

19 08, 2021

SGK Genelgesi 2021/28 – Asgari Ücret Desteği

2021-08-19T08:59:23+03:00 19.08.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

SGK Genelgesi 2021/28 – Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi 2021/28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-29518281 Tarih: 16.08.2021 Konu: Asgari Ücret Desteği GENELGE 2021/28 ÖZET: 2021/28 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı üzere; 1) 2021 yılında, 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan [...]

19 08, 2021

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü

2021-08-19T08:57:56+03:00 19.08.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Bu Broşürde; mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ve bu uygulamanın mükelleflere sağladığı avantajlar ile uygulama sonuçları hakkında açıklamalar yer almaktadır. Pişmanlık ve Islah Nedir? Pişmanlık ve ıslah, beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, vergi idaresine kendiliğinden haber vermeleri halinde, belli şartlarla vergi ziyaı cezası [...]

19 08, 2021

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2021-08-19T08:57:03+03:00 19.08.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik 18/08/2021 18 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31572 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin; a) Üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurum bilgisayar sisteminde,” ibaresi “Kurumun bilgi işlem sistemlerinde,” olarak değiştirilmiştir. b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Kurumun bilgi işlem sistemlerinde bir arıza [...]