Günlük Arşivler: 02.01.2023

2 01, 2023

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) – 2023 1 Sayılı Tablo

2023-01-02T11:21:09+03:00 02.01.2023, Pazartesi|Sirküler – 2023|

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) – 2023 1 Sayılı Tablo Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) 2023 1 Sayılı Tablo 30 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32059 (2. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı [...]

2 01, 2023

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322)

2023-01-02T11:18:23+03:00 02.01.2023, Pazartesi|Sirküler – 2023|

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322) 30 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32059 (2. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler ile aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin uygulamasına [...]

2 01, 2023

2023 Gelir Vergisi Tarifesi ve Dilimleri

2023-01-02T10:44:17+03:00 02.01.2023, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

2023 Gelir Vergisi Tarifesi ve Dilimleri Sayı: 32059 (2. Mükerrer) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) (3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 70.000 TL’ye kadar % 15 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde [...]