Günlük Arşivler: 30.01.2023

30 01, 2023

Yeni Yapılandırma Kanunu Teklifi Yayımlandı

2023-01-30T10:46:50+03:00 30.01.2023, Pazartesi|Bilgi Yazıları – 2023|

Yeni Yapılandırma Kanunu Teklifi Yayımlandı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme [...]