Günlük Arşivler: 18.01.2023

18 01, 2023

Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılması Hakkında

2023-01-18T09:31:26+03:00 18.01.2023, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2023|

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) – VUK 546 18 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32077 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik [...]