Günlük Arşivler: 03.01.2023

3 01, 2023

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI ARTTIRILDI

2023-01-03T09:55:33+03:00 03.01.2023, Salı|Bilgi Yazıları – 2023|

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI ARTTIRILDI 28/12/2022 tarih ve 32057 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karara ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Geri kazanım katılım payı tutarları Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla…

3 01, 2023

İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI 30 HAZİRAN 2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2023-01-03T09:53:53+03:00 03.01.2023, Salı|Bilgi Yazıları – 2023|

İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI 30 HAZİRAN 2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 28/12/2022 tarihli ve 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 31/12/2022 ibareleri [...]

3 01, 2023

2023 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2023-01-03T09:52:31+03:00 03.01.2023, Salı|Bilgi Yazıları – 2023|

2023 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak ilan edilmişti. 30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile vergiye tabi kağıtların maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve [...]