Günlük Arşivler: 22.09.2021

22 09, 2021

Yeniden Değerleme (VUK Geçici 31. Madde)

2021-09-22T11:04:32+03:00 22.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Yeniden Değerleme (VUK Geçici 31. Madde) Doğan ÇENGEL Bağımsız Denetçi VUK’un “Enflasyon Düzeltmesi” hükmünün yürürlüğe girmesiyle “Yeniden Değerleme” uygulaması son bulmuş ancak mezkûr maddedeki koşullar oluşmadığından 2003 ve 2004 yılları dışında kuyumcular hariç olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. 2018 Yılında 7144 Sayılı Kanunun 5.maddesiyle VUK’a geçici 31’inci madde eklenerek yeniden değerleme imkanı getirilmiş ancak sürekliliği olmayan bu hüküm %5 vergi yükü nedeniyle çok da ilgi görmemiştir. 7326 Sayılı Kanunun 11.maddesiyle VUK’un Geçici 31.maddesi, taşınmazlarla [...]

22 09, 2021

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Konu Kazancın Belirlenmesinde Tereddüt Edilen Konular 

2021-09-22T11:02:24+03:00 22.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Konu Kazancın Belirlenmesinde Tereddüt Edilen Konular İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Tereddüt Edilen Konular Emrah AYGÜL Bağımsız Denetçi 0. Giriş İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde düzenlenen, teşvik belgeli yatırımların cazibesini önemli ölçüde artıran, kurumlar vergisinin indirimli uygulanması yolu ile yatırımların kısmen Devlet tarafından finanse edilmesini sağlayan, ancak bir o kadar da karmaşık bir düzenlemedir. Bu yazımızda indirimli kurumlar vergisine konu edilecek kazancın belirlenmesinde [...]