Günlük Arşivler: 29.09.2021

29 09, 2021

SGK Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat

2021-09-29T09:38:11+03:00 29.09.2021, Çarşamba|Sirküler – 2021|

SGK Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat 24 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31608 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik gereği; ⎯ SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecek. ⎯ İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç [...]

29 09, 2021

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Uygulaması

2021-09-29T09:34:03+03:00 29.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Uygulaması Talha APAK Yeminli Mali Müşavir Milyonlarca çalışanı ve işvereni çok yakından ilgilendiren yıllık ücretli izin hakkı ve uygulaması konusunda yanlış bilinen hususlar ve uygulamalar var. Bu yüzden yaşanan ihtilaflar nedeniyle her yıl açılan binlerce iş davası hukuk sisteminde ciddi iş yükü yaratıyor… İŞÇİNİN işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında hak ettiği ücreti dışında 4857 Sayılı İş Kanunu ile hak kazandığı haklarından biri de “Yıllık İzin [...]

29 09, 2021

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Borçlanma Maliyetleri” Bölümüne İlişkin Modül

2021-09-29T09:32:25+03:00 29.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Borçlanma Maliyetleri” Bölümüne İlişkin Modül BOBİ Borçlanma Maliyetleri MODÜL 17- BORÇLANMA MALİYETLERİ 1. GİRİŞ Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi uzun süren varlıkların üretiminde veya inşasında hem uzun bir süre hem de önemli miktarda sermaye harcanması gerekebilir. İşletmeler, bu gibi faaliyetlerini borçlanarak finanse ettiklerinde belirli finansman giderlerine; yani borçlanma maliyetlerine katlanırlar. Bu kapsamda, borçlanma maliyetleri, borçlanmayla ilgili olarak işletmenin katlandığı [...]

29 09, 2021

Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği

2021-09-29T09:18:09+03:00 29.09.2021, Çarşamba|Bilgi Yazıları – 2021|

Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği 29 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31613 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlık tezi hazırlamaları, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları ile çalışma uzmanı ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik [...]