Günlük Arşivler: 30.09.2021

30 09, 2021

STOK AFFINI BA FORMUNDA BİLDİRMEYİ UNUTMAYIN

2021-09-30T11:12:01+03:00 30.09.2021, Perşembe|Bilgi Yazıları – 2021|

STOK AFFINI BA FORMUNDA BİLDİRMEYİ UNUTMAYIN Kayıtlarda yer almayan emtianın yasal defterlerine kaydeden mükelleflerin bu işlemi Ba formu ile de bildirilmesi gerekiyor. Söz konusu bildirim yapılırken, -Ba formunun, “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) Yazılması gerektiği yönünde Tebliğde açıklama bulunuyor. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla.

30 09, 2021

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

2021-09-30T10:51:50+03:00 30.09.2021, Perşembe|Sirküler – 2021|

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İstirahatli Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim 30 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31614 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 [...]